.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri ilk kez 1998 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından açılmıştır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 1998-1999 öğretim yılında açılmıştır. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında lisans bölümüne ilk öğrencileri alınarak eğitime başlanmıştır. Bölümün temel amacı, bilgisayar ve diğer bilgi teknolojileri konusunda lisans eğitimi vererek ilk ve orta öğretime Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni yetiştirmektir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü mezunları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet ve özel statülü okullarda öğretmen, öğretim teknoloğu ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler.

Bölümün amacı, bilişim teknolojilerini her ortamda etkin olarak kullanacak, eğitim teknoloğu, bilişim teknolojileri uzmanı, eğitim teknolojileri danışmanı olarak görev alabilecek, bilgi toplumunun oluşabilmesi için güncel ve yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerine hâkim, bu teknolojilerin eğitime etkili entegrasyonunu gerçekleştirebilen lider bireyler yetiştirmektir. 

Bölümün vizyonu, bireylerin yaşamlarına olumlu katkıda bulunabilecek ve teknolojiyi yakından takip eden nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Bölümün akademik kadrosu 3 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi doktordan oluşmaktadır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı