.

Tarihsel Gelişim

Burdur Eğitim Fakültesi, 1965-1966 öğretim yılında "Burdur Kız Öğretmen Okulu" olarak öğretime başlamış, 1977-1978 öğretim yılında iki yıllık Eğitim Enstitüsü'ne dönüştürülmüştür. 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmış ve Eğitim Yüksekokulu adını alarak 1989-1990 öğretim yılından itibaren öğretim süresi dört yıla çıkarılmıştır.

Eğitim Yüksekokulu, Burdur Eğitim Fakültesi adını alarak 3837 sayılı yasa ile kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır.

1993 yılına kadar sadece Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde öğretim yapılan fakültemizde 1993-1994 öğretim yılından itibaren Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Müzik Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalları açılarak özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaya başlanmıştır.

1995-1996 öğretim yılında ise mevcut bölümlerin yanında Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ve Sosyal Bilimler Eğitimi (Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı) Bölümleri ile 1997-1998 öğretim yılından itibaren Okul Öncesi Eğitimi Bölümü öğretime başlamıştır.

YÖK / Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması çerçevesinde 1997-1998 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren  fakültemizin bölüm ve anabilim dalları yeniden yapılanmıştır. 2005-2006 öğretim yılından itibaren fakültemizde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE) Anabilim Dalı ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı açılmıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında lisans öğrenimine 2009-2010 öğretim yılında başlanmış ve gelişimini sürdürmüştür. Son olarak, 2020 yılında, Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Anabilim Dalı aktif hale getirilmiştir. 2021 yılında ilgili Anabilim Dalımızın öğrencilerinin de alınması ile bu alanda öğretmen yetiştiren 14. Anabilim Dalımız olacaktır.

Fakültemiz etkili öğretimin bütünleyicisi olarak gördüğü oryantasyon eğitimlerine büyük önem vermektedir. Bu kapsamda yeni katılan öğrencilerimize oryantasyon eğitimi verilerek fakültemize ve çevreye uyumları sağlanmaktadır. İlgili oryantasyonlar Pandemi sebebi ile 2020 yılında online olarak sınıf temsilcilerimizin de katılımları ile Zoom üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.

Fakültemizde öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler belirli aralarla düzenlenmektedir. Bu etkinliklerle öğrencilerimizin hem akademik hem de psiko-sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Sosyal etkinlikler kapsamında öğrenci topluluklarına ağırlık verilmiş, mekanlar sağlanarak çalışma olanakları yaratılmıştır. Öğrencilerimiz teorik ve uygulamalı derslerde elde ettikleri kazanımları öğrenci merkezli öğrenme anlayışına göre tasarlayarak birçok etkinlikte sunabilmektedir. 2020 yılında eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerimiz yine online olarak öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından gerçekleştirilmiştir (Bknz: egitim.mehmetakif.edu.tr).

Yurt içi ve yurt dışı eğitim alanında Sokrates/Erasmus, Farabi değişim programları çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin arttırılması için fakültemiz bünyesinde çalışmalar sürdürülmektedir. Ancak pandemi süreci nedeniyle bu tür faaliyetlerimiz duraksamıştır.

Fakültemizde, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, 1007 Erkek, 1838 Kadın olmak üzere, toplam 2845 öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca, 2020 yılı itibari ile toplamda 9499 öğrenci (son 5 yıl ) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programına katılmıştır.     

Fakültemizde, 2020 yıl sonu itibariyle, 23 Profesör, 23 Doçent, 38 Doktor Öğretim Üyesi, 13 Öğretim Görevlisi, 10 Doktor Araştırma Görevlisi ve 9 Araştırma görevlisi olmak ürede toplam 116 öğretim elemanı ve 15 idari personel görev yapmaktadır. 

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Koordinatörlükler ve Danışmanlıklar
  • Planlar ve Raporlar
  • Kalite Formları
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları