.

Stratejik Amaçlar

Fakültemiz, kalite güvence sistemi kapsamında, Üniversitemizin 2017-2021 Stratejik Planlarıyla da uyumlu olarak https://sgdb.mehmetakif.edu.tr/form/229/366/stratejik-planlar,  insan kaynaklarının, fiziki mekanların ve eğitim ortamlarının fakülte misyonumuzu ve vizyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik verimli ve etkili bir şekilde kullanımını hedeflemektedir

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Koordinatörlükler ve Danışmanlıklar
  • Planlar ve Raporlar
  • Kalite Formları
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları