.

Paydaş Katılımı

Fakültemiz iç paydaşlarını öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz, dış paydaşlarını ise İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere İl Müdürlükleri, STK’lar ve Mezun öğrencilerimiz oluşturmaktadır. Bu iki gruba, 2020 akademik yılı Güz Dönemi sonunda, çevrim içi anket yoluyla ulaşılmış ve geri dönütler toplanmıştır.

İç paydaşlarımızın (Katılımcı Sayısı: 1266) Eğitim Fakültemize ilişkin görüş ve önerilerine bakıldığında; öğrencilerimizin çoğunun Fakültemizin uzaktan eğitim yoluyla yürütmekte olduğu derslere yönelik memnuniyetlerini ifade ettikleri görülmektedir. Öğrencilerimizin derslerin süreleri, derslerin içerikleri, ek kaynakların yeterliliği, öğretim üyelerinin hazırlıklı oluşu, derslerin tekrar izlenebilirliği ve derslerin anlaşılabilirliği konularında memnuniyeti yüksektir. Öğrencilerimizin memnuniyet oranlarının düşük olduğu konuların ise derslerin verimliliği ve genel teknik sorunlar olduğu görülmüştür.  İç paydaşlar hakkında detaylı veriler Ek-3’te verilmiştir.

Dış paydaşlarımızın (Katılımcı Sayısı: 327) Eğitim Fakültesine ilişkin görüş ve önerilerine bakıldığında Fakültemizin sağlam, kaliteli, yenilikçi ve projelere açık, destekleri ilgili ve tecrübeli yaptıkları görülmüştür. Dış paydaşlardan bazıları doktora programlarının sayısının arttırılmasını, öğretmenlik uygulamasına gelen öğrencilerin istekliliğinin arttırılmasını, köy okulları ile daha fazla etkileşim kurmaya yönelik adımların atılmasını önermişlerdir. Dış paydaşlar ile ilgili detaylı veriler Ek-2’de verilmiştir. 

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Koordinatörlükler ve Danışmanlıklar
  • Planlar ve Raporlar
  • Kalite Formları
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları