.

İç Kalite Güvencesi

Fakültemizde kalite güvence sistemiyle ilgili çalışmalar, Üniversitemiz https://kalite.mehmetakif.edu.tr adresinde belirtilen hedeflere uyumlu olarak, Anabilim Dalı Başkanlarımız, Kurul-Koordinatörlüklerimiz ve Birim Kalite Komisyonumuz tarafından eş güdümlü olarak yürütülmektedir. Kalite güvence sistemi kapsamında fakültemiz akademik birimlerinin eğitim ve öğretim faaliyetleri dönemlik öğrenci geri bildirimleriyle değerlendirilmekte ve bu değerlendirme sonuçları kapsamında kalitenin arttırılmasına ilişkin konular gözden geçirilmektedir ( Bknz: Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek- 4). Üniversitemizin yıl içerisinde gönderdiği bölüm-birim değerlendirmeleri de ayrıca Anabilim Dalı Başkanlıklarımız tarafından değerlendirilmektedir.

Öğrencilerimiz,  ÖDEMER (Öğrenci Destek Merkezi) aracılığıyla taleplerini ve şikayetlerini bize ulaştırabilmektedir (https://odemer.mehmetakif.edu.tr). Fakültemiz akademik birimlerinin eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin faaliyetleri Uzaktan Eğitim Merkezi aracılığıyla kontrol edilmektedir. UZEM’den sorumlu birim yetkililerimiz, eğitim ve öğretim kalitesini olumlu etkileyecek uygulamalar veya süreçte eğitimde yaşanan aksaklıklar olması durumunda, fakültemiz akademik personelinin tamamının üye olduğu sosyal ağ grubundan anlık bilgilendirmekte ve gerekli destek sağlamaktadır. 2020 yılında, uzaktan eğitim sürecine ilişkin öğrencilerimizin geri bildirimleri Ek 3’te verilen anket üzerinden alınmıştır.

Fakültemizde ulusal akreditasyon sürecine başlanmıştır. Bu kapsamda AKTS sistemimizde düzenli kontroller gerçekleştirilmektedir. 2020 yılında da akreditasyon çalışmalarının hazırlıklarını sürdüren Anabilim Dallarımızdan   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı ile Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı akreditasyon sürecine başvurusunu Ocak 2021’de gerçekleştirmiştir.  Fakültemizde kurduğumuz birim kalite komisyonu aracılığıyla tüm akademik birimlerimizin akredite olma sürecinde destek vermek, katılımı yaygınlaştırmak ve akademik personelimizi kalite güvence sistemi hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Koordinatörlükler ve Danışmanlıklar
  • Planlar ve Raporlar
  • Kalite Formları
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları