.

Kalite Politikamız

Fakültemiz hedeflerini gerçekleştirmek üzere paydaşlarımız olan YÖKAK, YÖDAK, MAKÜ, TYYÇ, EPDAD ve MEB Kalite Deklarasyonu ilkelerini esas alır ve sürekli araştırma-iyileştirme-geliştirme odaklıdır.

 

Bu kapsamda Eğitim Fakültesi olarak kalite politikamız;


 • Eğitim Fakültesi hizmetlerini şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalarak sürdürmek,
 • Evrensel bilime ve millî kültürün oluşmasına katkı sağlayan öğrenme ve araştırma isteğini teşvik eden yüksek akademik niteliğe sahip öğretmen yetiştirmek,
 • Kurum kültürüne uygun olarak; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında çağın gerek ve ihtiyaçlarına göre sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek,
 • Kurumsal karar verme süreçlerini iç ve dış paydaşların katılımını sağlayarak yürütmek,
 • Üretilen bilimsel bilgi, teknoloji ve hizmeti iç ve dış paydaşlar aracılığı ile toplum yararına sunmak,
 • Tüm çalışmalarında evrensel, bilimsel, akademik ve mesleki etik değerleri merkeze almak,

Kalite

 • KBYS
 • Fakülte Hakkında Bilgiler
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Planlar ve Raporlar
 • Memnuniyet Anketi Sonuçları