.

İdari Personel

Gülsun SÖYLEMEZ BOZ
Bilgisayar İşletmeni
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 4016
E-posta: gsboz@mehmetakif.edu.tr
Kemal ŞAKIR
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler
Telefon: +90 248213 4018
E-posta: ksakir@mehmetakif.edu.tr
Mine ÜNLÜ
Sürekli İşçi
Telefon: 02482134015
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Kadriye ASLANTÜRK
Sürekli İşçi
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 4073
E-posta: kaslanturk@mehmetakif.edu.tr
Aydın BİLİCİ
Bekçi
Telefon: +90 248 213 4011
E-posta: abilici@mehmetakif.edu.tr
Feza BÜYÜKKAYA
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 4013
E-posta: fengurlu@mehmetakif.edu.tr
Fatma SAKIZLI
Sürekli İşçi
Sekreter
Telefon: +90 248 213 4000
E-posta: fsakizli@mehmetakif.edu.tr
Şule ŞENGÜL
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 4014
E-posta: sturker@mehmetakif.edu.tr
Abdurrahman ÇETİN
Fakülte Sekreteri
Telefon: +90 248 213 4006
E-posta: acetin@mehmetakif.edu.tr
İlknur PATIR
Sürekli İşçi
Ambar Ayniyat Taşınır
Telefon: +90 248 213 4134
E-posta: ipatir@mehmetakif.edu.tr
Emsal GÖK
Sürekli İşçi
Yazı İşleri
Telefon: +90 248 213 4005
E-posta: emsalgok@mehmetakif.edu.tr
Figen ÜNAL
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 3709
E-posta: funal@mehmetakif.edu.tr
Zübeyde ÖĞMEN
Şef
Personel İşleri
Telefon: +90 248 213 4009
E-posta: zkaradag@mehmetakif.edu.tr
Sevgi KAVAK
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: 0 248 213 4250
E-posta: skavak@mehmetakif.edu.tr

Fakültemiz

  • tanıtım
  • tarihçe
  • misyon & vizyon
  • idari personel
  • İletişim-Dekanlık
  • İletişim-Öğrenci İşleri