.

Tarihçe

Tarihçe

Burdur Eğitim Fakültesi, 1965-1966 öğretim yılında "Burdur Kız Öğretmen Okulu" olarak öğretime başlamış, 1977-1978 öğretim yılında iki yıllık Eğitim Enstitüsüne dönüştürülmüştür. 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmış ve Eğitim Yüksekokulu adını alarak 1989-1990 öğretim yılından itibaren öğretim süresi dört yıla çıkarılmıştır.

Eğitim Yüksekokulu, Burdur Eğitim Fakültesi adını alarak 3837 sayılı yasa ile kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

1993 yılına kadar sadece Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğretim yapılan fakültemizde 1993-1994 eğitim öğretim yılından itibaren Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Müzik Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalları açılarak özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaya başlanmıştır.

1995-1996 eğitim öğretim yılında ise mevcut bölümlerin yanında Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ve Sosyal Bilimler Eğitimi (Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı) Bölümleri ile 1997-1998 öğretim yılından itibaren Okul Öncesi Eğitimi Bölümü öğretime başlamıştır.

YÖK / Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması çerçevesinde 1997-1998 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren fakültemizin bölüm ve anabilim dalları yeniden yapılanmıştır. 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren fakültemizde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE) Anabilim Dalı ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı açılmıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında lisans eğitimi 2009-2010 öğretim yılında başlanmıştır. 2021-2022 eğitim öğretim yılında da Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü lisans programı öğrenci alımına başlamıştır.

Fakültemizde; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Müzik Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği lisans programları bulunmaktadır.

Fakültemiz

  • tanıtım
  • tarihçe
  • misyon & vizyon
  • idari personel
  • İletişim-Dekanlık
  • İletişim-Öğrenci İşleri