.

Diploma Eki

Fakültemiz 2011-2015 yılları arasında EU Eğitim Komisyonu tarafından akreditesi gerçekleşmiş olan İngilizce diploma eki etiketine  sahiptir. (Bknz: https://egitim.mehmetakif.edu.tr/haber/203/eu-egitim-komisyonu-tarafindan-2011-yilinda-akreditesi-gerceklesmis-ingilizce-diploma-eki-eu-egitim-komisyonu-tarafindan-2011-yilinda-akreditesi-gerceklesmis-ingilizce-diploma-ekiÖğrencilerimizin aldığı dersler, ulusal ve uluslararası hareketlilikten faydalanmış ise derslerin yanına öğrenim anlaşmasına bağlı kalarak ilgili belirteçleri  ve TYÇÇ ile uyumlu öğrenim çıktıları diploma ekine 2011-2015 yılları arasında EU eğitim Eğitim Komisyonu tarafından Akredite olarak verilen “Diploma Supplement/ Dikloma Eki Etiketi” halen bütün öğrencilerimize ücretsiz ve otomatik olarak verilmektedir. Öğrencilerimize verilen diploma ekinin bir örneğihttps://egitim.mehmetakif.edu.tr/haber/203/eu-egitim-komisyonu-tarafindan-2011-yilinda-akreditesi-gerceklesmis-ingilizce-diploma-eki-eu-egitim-komisyonu-tarafindan-2011-yilinda-akreditesi-gerceklesmis-ingilizce-diploma-eki adresinde yer almaktadır. Diploma ekinde Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafindan geliştirilen bir model temel alınmaktadır. 

Fakültemiz Birimlerine Göre Diploma Ekleri 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Diploma Eki Örneği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Diploma Eki Örneği

Müzik Eğitimi Diploma Eki Örneği

Resim-İş Eğitimi Diploma Eki Örneği

Fen Bilgisi Eğitimi Diploma Eki Örneği

İlköğretim Matematik Eğitimi Diploma Eki Örneği

Okul Öncesi Eğitimi Diploma Eki Örneği

Sınıf Eğitimi Diploma Eki Örneği

Sosyal Bilgiler Eğitimi Diploma Eki Örneği

Türkçe Eğitimi Diploma Eki Örneği

İngilizce Öğretmenliği Diploma Eki Örneği

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Koordinatörlükler ve Danışmanlıklar
  • Planlar ve Raporlar
  • Kalite Formları
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları