.

Okul Müdürleri MAKÜ’de Bir Araya Geldi

23.01.2023

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından eğitimde iş birliğinin geliştirilmesi toplantısı düzenlendi.


MAKÜ ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öncesi, ilk, orta ve lise okullarıyla yapılan ve yapılacak olan iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla MAKÜ Senato Salonunda toplantı düzenlendi.  Toplantıya Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Durmuş Acar, Prof. Dr. Mehmet Karaca, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, Burdur İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, akademisyenler ve okul idarecileri katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar yaptı. Çakar konuşmasında; “Üniversitemiz eğitimde iş birliği çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile güncellenen bir protokolümüz var. Onun öncesinde de yine devam eden çalışmalarımız var. Bu toplantımızda bu yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, özellikle farklı fakültelerin de devam ettiği öğretmenlik uygulaması kapsamında okul yöneticilerimizin görüş ve önerileri çerçevesinde kendimizi değerlendirmek, sizlerin görüşlerini alarak daha nitelikli, daha etkili bir öğretmen yetiştirme alanında çalışmalarımızı devam ettirmektir.” dedi.

Bugüne kadar olan çalışmaları ve bundan sonra da yapılacak olan iş birliği çalışmaları hakkında sunum yapan Dekan Prof. Dr. Çakar konuşmasının devamında şunları söyledi: “Eğitim Fakültesi olarak şu anda 11 programda öğretmenlik uygulamasına öğrenci gönderiyoruz. Geçtiğimiz dönem 43 okulda yaklaşık 1.090 civarında öğrencimiz Milli Eğitimin okullarındaydı. MAKÜ olarak Mili Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği çalışmalarımız devam etmekte ve daha da farklı projelerle de devam edecektir.”Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman konuşmasına, göreve geldiğinden bu yana desteklerinden dolayı MAKÜ’ye teşekkür ederek başladı. Kakırman konuşmasında; “Üniversite ile olan çalışmalarımız bundan sonraki süreçlerde de hız kazanarak devam edecektir. Bahar döneminde özellikle öğretim alanında mesleki gelişimleri adı altında kişisel ve mesleki eğitimlerimiz biraz hız kazanacak. Okulları ziyaret ettiğimde özellikle dezavantajlı okullarda sizin bazı kurumlarınızın özellikle bazı öğretmenlik uygulamalarının haricinde, bu toplum yararına çalışma programı içerisinde üniversite öğrencilerimizle bizim öğrencilerimizi iç içe ve verimli bir şekilde gördükçe de bu çalışmanın nasıl ulvi bir amaca hizmet ettiğine şahit oluyorum. Üniversite bizim hem danışmanımız hem rehberimiz hem de yol gösterenimiz. Ben burada bir kez daha şahsınızda kurumumuz adına üniversitemize ve sayın hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.Rektör Korkmaz: “Bir Sınıf Demek Bir Ülke Demek”

Daha sonra Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz da bir konuşma yaptı. Rektör Korkmaz konuşmasında şunları kaydetti: “Eğitim dediğimiz zaman sadece bizim mevzuat gereği öğretmenlik uygulamalarıyla buradaki gençlerimizin sizlerin huzuruna gelmesi ile sınırlı bir ilişkimiz yok. Yani toplumumuzun geleceği bakımından eğitime bir bütün olarak baktığımızda eğitimin iki ciddi bileşeni var.  İlk ve ortaöğretim ile yükseköğrenimin bir araya gelmesi ve birçok meseleyi konuşabiliyor olmamız ve birbirimize anlatacaklarımızın olması bakımından da önemli bir toplantı bu. Zira biz sizlerin yetiştirdiği öğrencilerle devam ediyoruz. Sadece bunun istisnası yurt dışından gelen yabancı öğrenciler vardır. Biz de bunun haricindeki bütün öğrencilerimiz işte okul öncesinden başlayarak milli eğitim sistemi içerisinde bize gelir. Biz de burada bunları hem bir meslek kazandırma hem sizlerin temelini atmış olduğu birçok değerin bu öğrencilerimizde güçlendirilmesi ve toplumun geleceği bakımından da güçlü birer birey olmaları noktasında bir etkileşimini sağlama derdimiz var. Bunu yaparken de tekrar geri besleme yapıp, hemen hızlı bir şekilde Milli Eğitime geri dönmemizi gerektiren birçok mesele oluyor. Bu meseleleri bir arada istişare ediyor olmamız, düzenli olarak bir araya geliyor olmamızın da önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece Eğitim Fakültesi öğrencileri ya da öğretmenlik için eğitim gören ya da formasyon alan öğrencilerimiz değil, bizim kapımızdan giren bütün öğrencilerimizin geri dönüşlerinin alınıp, tekrar geriye bildirilmesidir. Bütün kalite süreçleri için en önemli unsurlardan bir tanesi geri bildirim dedikleri bir süreçtir. O döngünün her bir aşamasından bir sonraki aşamaya geçerken, bir önceki aşamanın sonuçlarının değerlendirildiği ve sisteme yeniden dahil edildiği, sistemin yeniden canlandırıldığı bir yapıdır. Esasında bir kalite sürecidir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitemizin bir tarihsel bir misyonu da var. İçinde bulunduğu kentin ve şehrin bütün süreçlerine akademi olarak dahil olma anlayışı var. Eğitim Fakültesinde zaten bu kurumsal olarak var. Milli Eğitimde de zaten kurumsal olarak var. Bunun dışındaki her alanda da üniversitemizin yaptığı çalışmalarla var olan akademik birikimimizi değişik kademelerdeki alanlara da aktarma eğilimimiz var. Belli alanlarda da ihtisas alanı olarak üniversitemiz belirlendi. Özellikle bölgesel kalkınma noktasında tarım ve hayvancılık konusunda da özel olarak devletin bu misyonu çok daha somutlaştırarak bir devlet politikasına dönüştürdüğü bir yaklaşım. Bu yaklaşımın temelinde de Eğitim Fakültemizin yıllardır Milli Eğitimle ve eğitim sektörüyle iş birliği içerisinde yürüttüğü başarılı çalışmalar var. Bu çalışmalardaki en önemli şey, bir zihinsel hazır oluş durumudur. Milli Eğitim Müdürlüğü ile uzun yıllardır siz değerli yöneticilerimizle, müdürlerimizle, öğretmenlerimizle üniversite arasındaki bu güçlü ilişki bizi başka alanlarda da sahaya inme ve sahada çalışma için bir motivasyon ve bir zemin oluşturdu. Bu toplantıda da alacağımız notlar gelecek dönemlerde güçlü çalışmaları, projeleri beraber yapma noktasında bir iradeyi de ortaya koyuyoruz. Mezun olan öğrencimize bir sınıf teslim ediyoruz. Bir sınıf demek bir ülke demek.”


Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Karaca da İlahiyat Fakültesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaptıkları çalışmalardan söz etti. Prof. Dr. Karaca konuşmasında; “Bizim de 2022 yılı içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber ortak çalışmalarımız oldu. Din eğitimi konusunda kendi üniversitemizin akademisyenleri ve milli eğitimimizin değerli hocalarıyla ve yöneticileriyle beraber düzenlediğimiz çalıştay sonrasında faaliyet alanları ve yapılacak işlerle ilgili genel bir değerlendirme çalıştayı çıktısını beraber bir değerlendirme imkânımız oldu. Üniversitemiz açısından öğrencilerimizin formasyon eğitimi açısından önemli katkıları olduğu ortada. Bu işlemler süreci içerisinde aynı zamanda diğer bir görev olan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı özellikle öğrenci toplulukları konusunda Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak gerçekleştirdiğimiz yüzlerce etkinliğimiz oldu. Bunların yaklaşık yüzde 50’ye yakını Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çatısı altındaki okullarda uygulandı. Üniversite öğrencilerimizin lise ve dengi okullarda birlikte yapmış oldukları faaliyetler güzel bir birliktelik olduğunu düşünüyorum.” ifadelerine yer verdi.Son olarak Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Atay bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Atay, “Bizim burada öğrettiğimiz bilgilerin pekiştirildiği ve öğretmenlik sıfatının da çocuklara kazandırdığı yer okuldaki uygulamalardır, stajlardır. Bu bakımdan sizlere çok teşekkür ediyorum. Şahsım adına her gittiğimizde her zaman bize pozitif davranıyorsunuz. Çocuklarımıza pozitif davranıyorsunuz. Sizlere bize göstermiş olduğunuz ilgiden, yakın ilişkilerden, sıcak temaslardan, öğrencilerimize yapmış olduğunuz iyi niyetli yaklaşımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şunu da söylemek istiyorum, biz sadece öğretmenlik uygulamasında bir araya geliyorduk. Bundan sonra Spor Bilimleri Fakültesi'nin hazırlamış olduğu okullarda sporu yaygınlaştırmaya yönelik bir projeniz var ve bundan sonraki yıllarda da Spor Bilimleri Fakülteleri yeni bir yapılanmaya gidiyor. 6 + 2 yani 6 dönem eğitimini üniversitede alıyor, 2 dönem sahaya iniyorlar. Bu şehirde küçük yerlerde saha sadece okullar olacak diye düşünüyoruz. Bu bakımdan da gelecek zamanlarda daha çok birlikte iş birliğine ihtiyaç duyacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Konuşmalardan sonra okul yöneticileri de fikirlerini aktardılar. Toplantı sonrasında Rektör Korkmaz ve Milli Eğitim Müdürü Kakırman toplantıya katılan okul idarecilerine teşekkür belgesi takdim ettiler. Toplantı MAKÜ İstiklal Yerleşkesi gezisi ve öğle yemeği ile sona erdi.

Görseller

GÜNCEL

 • Fakültemizde PDR Konferansları Yapıldı | 07.05.2024
 • Eğitimde Dijital Dönüşüm Konferansı Gerçekleştirildi | 08.05.2024
 • MAKÜ’de Şiddete Karşı Dur Etkinlikleri yapıldı. | 17.01.2024
 • MAKÜ’de “Atıktan Deftere Yolculuk” | 17.01.2024
 • Öğretmen adaylarının sınavı çocukların eğlencesi | 17.01.2024
 • Burdur'da gönüllü eğitimciler depremzede çocuklara anaokulu eğitimi veriyor | 17.01.2024
 • Eğitim Fakültesi depremzede çocuklar için okula dönüştürüldü | 25.02.2023
 • Üniversitede Bir Gün Etkinliği | 08.05.2024
 • Fakültemizde" İngilizce Öğretmenliği Alan Bilgisi Testi Sınavı Nedir, Nasıl Hazırlanmalıyım?" Çevrimiçi Semineri Gerçekleştirildi | 08.03.2024
 • MAKÜ’lü bilim insanları araştırdı: 5 yaş sınıfları, bilimsel süreç becerileri kazanıyor! | 17.01.2024
 • MAKÜ Öğretmenler Gününü Unutulmayacak Şekilde Kutladı | 24.11.2023
 • MAKÜ Eğitim Fakültesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Mezunları ile Buluşuyor | 14.11.2023
 • Cumhuriyetimizin 100. Yılını 100 Sınıfta Oyunlarla Kutluyoruz | 22.10.2023
 • Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 176.Yıl Dönümü kutlu olsun | 16.03.2024
 • The Great Debaters (2007) Film Gösterimi | 10.03.2024
 • MAKÜ’lü Bilim İnsanlarından Çocuk Gelişimine Yönelik Yenilikçi STEAM Eğitimi Araştırması | 01.12.2023
 • 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü Mezunlarımızla Birlikte Kutladık | 25.11.2023
 • Fakültemiz Birim Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi | 20.10.2023
 • İsteğe Bağlı Pedagojik Formasyon Programı Koordinasyon Kurulu Bahar Dönemi Toplantısı Yapıldı | 06.03.2024
 • Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Firdevs SAVİ ÇAKAR ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Mustafa KILINÇ Kanal 15'te | 23.11.2023
 • Fen Eğitiminde Örnek Bir Uygulama: “Fen Park” | 14.11.2023
 • MAKÜ’de, İl Milli Eğitim Okul Müdürleri ve Öğretmenleri ile Toplumsal Katkı Üretecek İşbirlikleri Üzerine Toplantı Gerçekleşti | 12.10.2023
 • Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü 2023-2024 Eylem Planı | 30.10.2023
 • Kalite Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi | 13.10.2023
 • Üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Güvencesi Dış Değerlendirme Programı ve Kurumsal Akreditasyon Süreci Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi. | 15.11.2023
 • Çevrim İçi Plastik Sanatlar Sergisi | 26.10.2023
 • 21.Yüzyılda Eğitim ve Geleceği İnşa Etmek | 08.06.2023
 • Birim Kalite Öğrenci Komisyon Toplantısı | 05.11.2023
 • Fakültemizin Kalitesi Tescillendi | 16.04.2024
 • Okul Müdürleri MAKÜ’de Bir Araya Geldi | 23.01.2023
 • MAKÜ’de “Gençler ile Şiddet Üzerine” Konulu Panel Düzenlendi | 23.11.2023
 • Özel Eğitim Bölümü 2 Nisan “Dünya Otizm Farkındalık Günü” Kapsamında Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Tuğçe Öncü ile Çevrimiçi Etkinlik Düzenledi. | 04.04.2023
 • MAKÜ’de Kalite ve Akreditasyon Eğitimi Verildi | 28.09.2023
 • Fakültemizde Fen bilgisi Laboratuvarı Oluşturuldu. | 22.11.2023
 • MAKÜ’de Atatürk’ü Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi | 11.11.2023
 • MAKÜ Lisansüstü Öğrencileriyle "Geleceğin Büyülü Rengi" Adlı Psikodrama Atölyesi Gerçekleştirildi | 18.03.2024
 • Pozitif Psikoloji Söyleşilerinin “Yaşamda Anlam ve Ruh Sağlığı” konulu söyleşi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda Gerçekleştirildi. | 05.01.2023
 • Eğitim Fakültesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi 1. Sınıflar Ders Seçimi ve Ders Kaydı Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi | 03.10.2023
 • Eğitim Fakültesi Proje Sayıları (2022-2023 Yılları) | 03.12.2023
 • Fakültemiz Konferans Salonunda “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Eğitim ve Öğretmenlik” Konulu Panel Gerçekleştirildi | 31.10.2023
 • Fakültemiz Öğrencilerinin TÜBİTAK Başarısı Katlanarak Artıyor | 26.03.2024
 • Eğitim Fakültesi 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi | 10.10.2023
 • Burdur'da Üretken Bir Nesil Yetişiyor(B-ÜRETKEN)" Proje Çalışmaları Başladı | 07.08.2023
 • "Çarşamba Konserleri"nin dördüncüsü 3 Nisan'da Gerçekleştirildi | 08.04.2024
 • Emniyet’ten MAKÜ’lü Öğrencilere Bilgilendirme Eğitimi | 20.10.2023
 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Oryantasyon Eğitimi Etkinlikleri Programı Gerçekleştirildi | 03.10.2023
 • MAKÜ’de Kadına Şiddete Hayır Etkinliği Düzenlendi | 01.10.2023
 • Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Mezunlarıyla Buluştu | 13.05.2023
 • Fakültemiz Ev Sahipliğinde 21.Yüzyıl Eğitim Araştırmaları Kongresi Gerçekleşti | 09.06.2023
 • Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim ve Öğretmenlik | 30.10.2023
 • 2. Uluslararası 21.YY Eğitim Araştırmaları Kongresi (INER CONGRESS) Bilimsel Programı Yayınlanmıştır | 24.04.2024
 • MAKÜ, Mezunlarını Geleceğe Gururla Uğurladı | 23.06.2023
 • Eğitim Fakültemizde Üç Lisans Programı EPDAD Tarafından Akredite Edildi. | 11.04.2023
 • Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Toplantı Yapıldı | 30.10.2023
 • Burdur’daki Depremzede Öğrenciler MAKÜ’de Açılan Sınıflarda Ders Başı Yaptı | 20.02.2023
 • MAKÜ’de “İşimdeyim Güvendeyim” Projesi Kapsamında Lise Öğrencilerine Eğitim Verildi | 13.01.2023
 • PDR Merkezi ve PDR Topluluğu İş Birliği ile Gerçekleştirilen Pozitif Psikoloji Söyleşileri Tüm Hızıyla Devam Ediyor | 05.01.2023
 • MAKÜ’de Kalite ve Akreditasyon Eğitimi Verildi | 28.09.2023
 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarından Teknik Gezi | 03.05.2024
 • Eğitim Fakültesi Tarihçesi | 04.03.2022
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı "Kariyer Planlamasında Mezun Desteği" Etkinliğini Gerçekleştirdi | 16.05.2023
 • Eğitim Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi | 20.03.2023
 • Afetlerde Kriz Yönetimi Konulu Seminer Düzenlendi | 07.03.2024
 • Kariyer Planlamasında Mezun Deneyimleri Paneli Gerçekleştirildi | 16.05.2023
 • Kalite Süreçlerinde Paydaş Katılımı ve Öğrenci Çalıştayı Gerçekleştirildi | 06.06.2023
 • Eğitim Fakültesi 2023 Yılı Etkinlikleri | 09.10.2023
 • MAKÜ YÖKAK'tan 5 Yıl Süreyle Tam Akreditasyon Aldı | 26.04.2024
 • Diploma Eki | 14.02.2022
 • II. INER CONGRESS Düzenleme Kurulu Toplantısı | 01.11.2023
 • 1965 yılından 2023'e Anılarla Eğitim Fakültesi | 24.11.2023
 • 2022 Yılı Etkinlikleri | 01.01.2023
 • Gelişen Gençlik Seminerleri | 02.01.2023
 • Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerinin Engelli Öğrenciler İçin Özel Tasarlanan Materyal Çalışmaları Yıl Sonu Sergisiyle İzleyicilerle Buluştu | 10.01.2023
 • İlişkilerde Duygusal Şiddet Konulu Toplantı Gerçekleştirildi | 05.06.2023
 • Bölüm Tanıtım Sunuları | 11.08.2023