.

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı


İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, 2005-2006 akademik yılından itibaren lisans dersi, 2020-2021 akademik yılından itibaren de yüksek lisans dersleri vermektedir. Öğretim dili Türkçedir ve öğrenim süresi 4 yıldır.

Öğrenciler, müfredat ve mezuniyet koşullarını başarıyla yerine getirerek İlköğretim Matematik Öğretmeni olarak mezun olabilirler. Mezunlar, devlet ve özel kurumlarda öğretmen olarak çalışabilirler. Bununla birlikte üniversitelerin ilgili birimlerinde akademisyen olabilir ya da matematik eğitim ve öğretimi ile ilgili konularda danışman, multimedya içerik tasarımcısı, vb. olarak çalışabilirler.

Anabilim dalımızın akademik kadrosu 1 profesör, 5 doktor öğretim üyesinden oluşmaktadır.