.

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı


Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, 1998-1999 öğretim yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi bünyesinde bir doçent, bir yardımcı doçent, bir araştırma görevlisiyle eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. 2006 yılında Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin kurulmasıyla Süleyman Demirel Üniversitesi'nden ayrılarak aynı fakülte bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. Anabilim Dalında 2004-2005 yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Fen Bilgisi Eğitimi alanında Yüksek Lisans programı açılmıştır. Anabilim Dalı bünyesindeki lisans ve yüksek lisans programları eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi bünyesinde Fen Bilimleri konuları üzerinde eğitim verilmektedir. Fen Bilgisi Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı, dört yıllık üniversite öğrencilerine eğitim veren bir programdır. Bu programın altı ayrı ders paketi vardır. Bunlar; Fizik, Kimya, Biyoloji, Öğretmenlik Formasyonu, Yan Alan Dersleri (Matematik) ve Genel Kültür dersleridir. Bütün bu derslerin kendine özgü araştırma, inceleme ve saha etüt çalışmaları yapılmaktadır. Bu program Türkçe olarak verilmektedir. Fen Bilgisi Eğitimi alan üniversite öğrencileri, ilköğretim okullarında Fen Bilgisi ve Tarım derslerini yürütürler. Ayrıca lisans-üstü eğitim görme imkânları bulunmaktadır. Fen Bilgisi Eğitimi ABD'nin öğretim elemanları incelendiğinde 3 profesör, 5 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 1 araştırma  görevlisi olmak üzere toplam on iki akademik personeli bulunmaktadır.