.

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı


Anabilim Dalımızın amacı; eğitim yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini geliştirmek, diğer disiplinlerle etkileşimi sağlamaktır. Alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yolları geliştirme, sonuçları değerlendirme ve uygulama, alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılma veya liderlik yapma becerisine sahip bireyler yetiştirmek bir başka amacımızdır.

Anabilim Dalımızda tezli ve tezsiz yüksek lisans programı mevcut olup, kadrolu öğretim elemanlarınca tezli/tezsiz yüksek lisans dersleri ile Fakültemiz öğretmenlik meslek bilgisi dersleri yürütülmektedir.

Bölümün akademik kadrosunda, 1 profesör, 2 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır.