.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayan Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye'de müzik öğretmeni yetiştiren yükseköğretim kurumları arasında gerek öğrencilerine sunduğu imkanlar gerekse eğitim kalitesi bakımından gurur verici bir yere ulaşmıştır.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, eğitim-öğretim faaliyetleri süreci içerisinde, bulunduğu yörenin ve fakülte öğrencilerinin kültürel/sanatsal gereksinimlerine de yanıt verebilecek nitelikte çeşitli etkinliklere önderlik etmekte ve bu etkinliklerde yer almaktadır. Bunlar arasında, çeşitli ulusal ve uluslararası etkinlikte sergilenen, üstün nitelikli katılımlar sayılabilir.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nın kuruluşundan bu yana her eğitim-öğretim yılı sonunda Geleneksel Yıl Sonu Konseri ile yıl içindeki çalışmalar sergilenmektedir. Böylelikle, öğrencilerin sanatsal gelişimlerini sergileyebilmeleri ve kültürel birikimlerini en üst noktaya ulaştırmaları amacına dönük bir ortam oluşturulmaktadır. Bu etkinlikler yoluyla aynı zamanda, Burdur ve çevresinde müzik eğitimi ve kültürüne ilişkin var olan birikimin arttırılması ve üniversitelerin topluma önder olma görevinin yerine getirilmesi de hedeflenmektedir. Açıldığı günden bu yana Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim dalı bu görevi sorumluluk bilinci ile ve başarılı biçimde yerine getirmenin gururunu yaşamaktadır.

Anabilim Dalımız müzik öğretmeni yetiştirme sürecinde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla eğitim-öğretim vermektedir. Anabilim Dalımızın öğrenci kontenjanı gereği her yıl lisans düzeyinde 50 öğrenci alınmaktadır. Lisansüstü düzeyde ise; halen yüksek lisans programında her dönem için 10 ve doktora programına 7 öğrenci alınmaktadır. Anabilim dalımızda yedi profesör, bir doçent, dört doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi doktor ve iki öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Anabilim dalımızda her öğretim elemanı için bir çalışma odası, dört adet müzik dersliği, bir koro sınıfı ile yeterli sayıda bireysel çalışma odası bulunmaktadır. Öğretim elemanı ofisleri ve çalışma odaları da dahil olmak üzere bir kuyruklu, yirmi iki konsol ve üç dijital piyano bulunmaktadır. Anabilim dalımız hafta içi saat 07:00-23:00 arası, hafta sonu da 09:00-17:00 saatleri arasında öğrencilerimizin hizmetine açıktır. Mezunlarının arasında hem özel hem devlet okullarının ilk ve ortaöğretim kademelerinde görev yapan müzik öğretmenlerinin yanı sıra, Güzel Sanatlar Liseleri, Eğitim Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Fakülteleri'nde görev yapan öğretim elemanları da bulunmaktadır.