.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

1993–1994 eğitim–öğretim yılında öğretime başlayan müzik eğitimi anabilim dalı, müzik öğretmeni yetiştiren yükseköğretim kurumları arasında açılış yılı itibarıyla dokuzuncu sırada bulunmasına karşın, açılışından bu yana gerek öğrenci, öğretim elemanı ve fiziksel ortam, gerek mezunlarının sayı ve nitelikleri bakımlarından gurur verici bir yere ulaşmıştır. Müzik eğitimi anabilim dalı, eğitim–öğretim dışında, bulunduğu yörenin ve fakülte öğrencilerinin kültürel/sanatsal gereksinimlerine de yanıt verebilecek nitelikte çeşitli etkinliklere önderlik etmekte, bu etkinliklerde yer almaktadır. Bunlar arasında, çeşitli ulusal ve uluslararası etkinlikte sergilenen, üstün nitelikli katılımlar sayılabilir. Akademik gelişim düzeyinin önemli bir göstergesi sayılabilecek başarılı katılımlar arasında Ulusal Halk Müziği Koro yarışmalarında çeşitli dallarda alınan 1. lik, 2. lik, 3. lük ödülleri ile Çekya’da yapılan Uluslararası Korolar Yarışması'nda alınan 2. lik (Gümüş Madalya) ödülü, Bulgaristan'da düzenlenen 13. Uluslararası "Maestro Zachari Mednikarov" koro festivalinde/yarışmasında 1.lik, Polonya'da düzenlenen 14. Uluslararası "Universitas Cantat" koro festivalinde Kültür Bakanlığı desteği ile çeşitli konserler, Türkiye Polifonik Korolar Şenliği, Mozart Akademi ve SANSEV festival konserleri de yer almaktadır.

Kuruluşundan bu yana geleneksel yıl sonu konseri ve yıl boyu her iki haftada bir olacak şekilde "Çarşamba Konserleri" düzenlenmektedir. Böylelikle, öğrencilerin sanatsal gelişimlerini sergileyebilmeleri ve kültürel birikimlerini en üst noktaya ulaştırmaları amacına dönük bir ortam oluşturulmaktadır. Bu etkinlikler yoluyla aynı zamanda, Burdur ve çevresinde müzik eğitimi ve kültürüne ilişkin var olan birikimin artırılması ve üniversitelerin topluma önder olma görevinin yerine getirilmesi de hedeflenmektedir. Açıldığı günden bu yana Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı bu görevi sorumluluk bilinci ile ve başarılı biçimde yerine getirmenin gururunu yaşamaktadır. Kurumun amacı, Türk Milli Eğitim Sistemi’nde yer alan ilk ve orta öğretim kurumlarına müzik öğretmeni yetiştirmektir. Mezunları arasında Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri’nde kadrolu ve ücretli çalışan müzik öğretmenleri ile, Eğitim Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde kadrolu öğretim elemanları da bulunmaktadır.

Müzik eğitimi anabilim dalı, YÖK çerçeve programını verimli biçimde uygulayabilecek öğretim elemanı kadrosuna sahiptir. Kadrosunda; 8 profesör, 2 doçent, 3 doktor öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır.

Müzik eğitimi anabilim dalı, eğitim – öğretim ve sanatsal etkinliklerin planlanıp yürütülebilmesi için gerekli fiziksel kapasiteye de sahip bulunmaktadır.

1 koro dersliği, 1 orkestra salonu, 12 bireysel piyano çalışma odası, 6 bireysel çalgı çalışma odası, 3 derslik (piyanolu) yer almaktadır. Demirbaşta yer alan çalgılar arasında; 1 çeyrek kuyruklu piyano, 2 dijital piyano, 18 konsol piyano ve çeşitli tür ve sayılarda eğitsel çalgılar (mandolin, Orff çalgıları, tartım çalgıları v.b.) yer almaktadır.