.

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Türkçe Eğitimi Bölümünün temel amacı, Türkçenin ana dili olarak eğitimi ve ikinci dil olarak öğretimi konusunda bilgi üreterek bu alandaki gelişimlere öncülük etmek ve eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu Türkçe öğretmenlerini yetiştirmektir. Bölümümüz, çağdaş dil öğretim yöntemlerini kullanabilen, sürekli gelişmeye açık, öğretmenliğin evrensel değerlerine ve yeterliklerine sahip, bu değerlerin ve yeterliklerin korunmasında ve geliştirilmesinde ulusal ve uluslararası dayanışma bilincine sahip Türkçe öğretmenleri yetiştirmek suretiyle kamusal sorumluluğunu yerine getirmektedir.

Türkçe Eğitim Bölümü, lisans dersleri vermektedir. Bölümde ayrıca Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır. Bölümde öğretim dili alan dersleri ve alan dışı dersler (mesleki genel kültür dersleri) için Türkçedir ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, programda genel kültür, alan eğitimi ve meslek bilgisi seçmeli dersleri de bulunmaktadır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Uygulamalı dersler ise Eğitim Fakültesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Uygulama Okulları iş birliği ile uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni gözetiminde iki yarıyılda gerçekleştirilmektedir.

Öğrenciler, müfredat ve mezuniyet koşullarını başarıyla yerine getirerek Türkçe öğretmeni olarak mezun olurlar. Mezunlar, devlet ve özel kurumlar da öğretmen olarak çalışabilirler ayrıca ilgili bölümlerde akademik kariyer yapabilirler.

Bölümün akademik kadrosu 3 profesör, 3 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.