.

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nın ilk oluşumu 1965-1966 öğretim yılında "Burdur Kız Öğretmen Okulu" ile başlamıştır. Daha sonra 1977-1978 öğretim yılında iki yıllık Eğitim Enstitüsü adı altında eğitim öğretimine devam etmiştir. Anabilim dalının bağlı bulunduğu birim, 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmış ve adı da Eğitim Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. Eğitim Yüksekokulu bünyesinde Sınıf öğretmenliği Anabilim Dalı'nın öğretim süresi 2 yıl iken 1989-1990 öğretim yılı itibariyle 4 yıla çıkarılmıştır. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Eğitim Yüksekokulu, Burdur Eğitim Fakültesi adını alarak 3837 Sayılı yasa ile kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanması çerçevesinde 1997-1998 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren Anabilim Dalları yeniden yapılanmıştır. Bu çerçevede 2005-2006 Öğretim yılından itibaren Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı İlköğretim Bölümü'nde eğitim öğretimine devam etmiştir. Anabilim Dalımız, 28.12.2006 tarihinden itibaren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Yapılan son güncelleme ile Temel Eğitim Bölümü altında Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı olarak yeniden yapılandırılmıştır. Sınıf Eğitimi Anabilim Dalının genel amacı; gelişen bilim ve teknoloji ile uyumlu, bilgi ve becerilerle donanmış öğretmenler yetiştirmektir. Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı veya özel eğitim kurumlarında görevlerini sürdürmektedir. Anabilim Dalımız alanında yetişmiş değerli akademik kadrodan (4 profesör, 3 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 3 öğretim görevlisi) oluşmaktadır. Anabilim Dalımızda yüksek lisans ve doktora programları mevcut olup, aktif olarak eğitim öğretimlerine devam etmektedir.