.

Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verilebilirlik

Fakültemizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içeren bütün faaliyetlerimiz hesap verilebilirlik, şeffaflık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda Fakültemizin https://egitim.mehmetakif.edu.tr web adresinde yayınlanmaktadır.

İç ve dış paydaşlarımız ile faaliyetlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kurum, kuruluş ve vatandaşlarımız  ilgili birimlerimize egitim@mehmetakif.edu.tr kurumsal adresi üzerinden ulaşabilmekte ve bilgi almaları adresimiz aracılığıyla sağlanmaktadır.

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları