.

Bilgi Yönetim Sistemi

Fakültemizde gerçekleştirilen her türlü idari faaliyet Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) aracılığıyla yapılmakta ve bu programlar aracılığıyla bilgi yönetim sürecine ilişkin tüm veriler hızlı ve ekonomik şekilde kayıt altında alınmakta, iletişim sağlanmakta, analiz edilmekte ve raporlanmaktadır. Akademik ve idari personelimizin özlük işlerini ilgilendiren tüm bilgi ve belgeler her bir personel için oluşturulmuş olan kişisel dosyalarında muhafaza edilmekte ve gerektiğinde güncellemeler yapılmaktadır. Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği ve güvenilirliğinin sağlanabilmesi için kullanılan web tabanlı sistemlere erişimler yalnızca ilgili alanda yetkilendirilmiş erişim hakkı verilmiş personel tarafından gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilere sadece kişisel güvenlik şifreleri ile ulaşılması sağlanmaktadır (Bkz. https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/akademik/login.aspx , https://ebys.mehmetakif.edu.tr/enVision/ ).

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları