.

Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

Fakültemiz, 2547 Sayılı Kanunu ile Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde belirlemiş olan esaslara çerçevesinde bir idari yapılanmaya sahiptir. Fakültemizin organizasyon şemasında görüldüğü gibi Dekan’ın başkanlığında iki Dekan Yardımcısı ve Fakülte Sekreterinden oluşan idari yapılanmanın yanı sıra Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu ve Bölüm Başkanlıkları, Anabilim Dalı Başkanlıkları, Kurullar ve Koordinatörlükler bulunmaktadır.

Fakültemizin eğitim öğretim faaliyetlerinin organizasyonunu sağlamak adına ders ve sınav programlarının hazırlanması, staj çalışmalarının ve topluma hizmet uygulamalarının koordine edilmesi öğrencilerimizin muafiyet ve intibak işlemleri, akademik teşvik başvurularının değerlendirilmesi gibi bütün yönetsel süreçler Dekanlık ve Bölüm Başkanlıkları bünyesinde kurulan komisyonlar tarafından mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde; adil, şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Fakülte Yönetimi

Görev

Unvanı

Adı

Soyadı

e-posta

Dekan

Prof. Dr.

Firdevs

SAVİ ÇAKAR

 firdevssavi@mehmetakif.edu.tr

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi

Rafet 

AYDIN

 raydin@mehmetakif.edu.tr

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Can

ÇİFTÇİBAŞI

 mcciftcibasi@mehmetakif.edu.tr

Fakülte Sekreteri

Abdurrahman

ÇETİN

acetin@mehmetakif.edu.tr

 

Özel Kalem

Fatma

SAKIZLI

fsakizli@mehmetakif.edu.tr

 

 Fakülte Yönetim Kurulu

Görev

Unvanı

Adı

Soyadı

Başkan

Prof. Dr.

Firdevs

SAVİ ÇAKAR

Üye

Prof. Dr.

Gökay

YILDIZ

Üye

Prof. Dr.

Osman

YILMAZ

Üye

Prof. Dr.

Esra

DALKIRAN

Üye

Doç. Dr.

Ali

KARAKAŞ

Üye

Doç. Dr.

Selda

BAKIR 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa

KILINÇ

Raportör

Fakülte Sekreteri

Abdurrahman

ÇETİN


Fakülte Kurulu

Görev

Unvanı

Adı

Soyadı

Başkan

Prof. Dr.

Firdevs

SAVİ ÇAKAR

Üye

Prof. Dr.

Zeynep

KARATAŞ

Üye

Prof. Dr.

Ümit

ŞAHBAZ

Üye

Prof.Dr.

H.Seval

KÖSE

Üye

Prof.

Gökay

YILDIZ

Üye

Prof.Dr.

Ekber

TOMUL

Üye

Prof.Dr.

Osman

YILMAZ

Üye

Doç.Dr.

Ali

KARAKAŞ

Üye

Doç.Dr.

Selda

BAKIR

Üye

Doç.Dr.

Huriye

DENİŞ ÇELİKER

Üye

Doç. Dr.

Özlem

TAGAY

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Onur

SEVLİ

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Yiğit

ERSOYDAN

Raportör

Fakülte Sekreteri

Abdurrahman

ÇETİNBölüm Başkanlıkları


Bölümler

Unvanı

Adı

Soyadı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

Onur

SEVLİ

Eğitim Bilimleri Bölümü

Prof. Dr.

Zeynep

KARATAŞ

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Prof. Dr.

H. Seval

KÖSE

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Prof. Dr.

Hasan

GENÇ

Özel Eğitim Bölümü

Prof. Dr.

Ümit

ŞAHBAZ

Temel Eğitim Bölümü

Prof. Dr.

Ekber

TOMUL

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Prof. Dr.

Osman

YILMAZ

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Doç. Dr.

Ali

KARAKAŞ

 Anabilim Dalı Başkanlıkları

Anabilim Dalları

Unvanı

Adı

Soyadı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doç. Dr.

Osman

EROL

Eğitim Programları ve Öğretimi

Prof. Dr.

Ramazan

SAĞ

Eğitim Yönetimi

Prof. Dr.

Sadık

KARTAL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa

KILINÇ

Eğitimin Felsefesi, Sosyal ve Tarihi Temelleri

Dr. Öğr. Üyesi

Rafet

AYDIN

Müzik Eğitimi

Prof. Dr.

H. Seval

KÖSE

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Doç. Dr.

Sadık Yüksel

SIVACI

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Prof. Dr.

Zeynep

KARATAŞ

Müzik Eğitimi

Prof. Dr.

H. Seval

KÖSE

Resim-İş Eğitimi

Prof. Dr.

Serdar

TUNA

Fen Bilgisi Eğitimi

Prof. Dr.

HasanGENÇ

İlköğretim Matematik Eğitimi

Doç.Dr.

Alattin

URAL

Zihin Engelliler Eğitimi

Prof. Dr.

Ümit

ŞAHBAZ

Okul Öncesi Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

Aylin

SOP

 Sınıf Eğitimi

 Prof. Dr.

 Salih

 CEYLAN

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Prof. Dr.

Osman

YILMAZ

Türkçe Eğitimi

Prof. Dr.

Hakan

ÜLPER

İngilizce Öğretmenliği

Doç. Dr.

Ali

KARAKAŞ


İdari Personel ve Sorumluluk Alanları

 Ad Soyad

Sorumluluk Alanları

Kadriye ASLANTÜRK

Öğrenci İşleri


Öğrenci İşleri


Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi ABD. Okulöncesi ABD.

Mine ÜNLÜ

Eğitim Bilimleri Bölümü, Pedagojik Formasyon, Özel Eğitim Bölümü

Feza BÜYÜKKAYA

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü,

Fen Bilgisi Eğitimi ABD. Matematik Eğitimi ABD.

 

Şule ŞENGÜL

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Türkçe Eğitimi

ABD, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü,

Figen ÜNAL

Sevgi KAVAK

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Resim-İş Eğitimi ABD.

Müzik Eğitimi ABD.


Kemal ŞAKIR

Mali İşler

Zübeyde ÖĞMEN

Personel İşleri

Emsal GÖK

Yazı İşleri

İlknur PATIR

Taşınır ve Ayniyat

Aydın BİLİCİ

Bekçi

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları