.

Toplumsal Katkı Kaynakları

Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejik hedefler doğrultusunda akademik personelimiz uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak akademik çalışmalar yapmaktadır. Laboratuvar ve atölyelerimizde öğrencilerimizin çalışma yapmaları sağlanmaktadır. Faaliyet raporlarımızda değinildiği üzere ulusal ve uluslararası akademik yayın, kitap, TÜBİTAK ve BAP projeleri ve sanatsal etkinlikler ile ilimize, bölgemize ve ülkemizin bilimsel/sanatsal birikimine ve ekonomisine katkı sağlanmaktadır. 


Eğitim, Kültür ve Sanat Faaliyetleri

Eğitim, Kültür ve Sanatsal Faaliyetler Videosu

Mezun Öğretmen Adayları Videosu

Topluma Hizmet Uygulamaları Videosu


Topluma Hizmet Uygulamaları

https://yokatlas.yok.gov.tr/universite.php

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları