.

Toplumsal Katkı Stratejisi


Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi köklü geçmişi ve bulunduğu bölgede öğretmen yetiştiren sayılı Fakültelerden biri olması sebebi ile önem taşımaktadır. Kurumun araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirildiği paydaşlarımız bölümünde açıklanmıştır. Fakültemiz, bilim ve teknolojinin, eğitim-öğretim ve topluma hizmet uygulamalarında yayılması gerektiği yaklaşımını benimsemiştir.

Eğitim Fakültesinin dış paydaşları ile de koordineli olduğu bu çevreyi bilimsel ve toplumsal bir çalışma alanı olarak kullanan bir yapı oluşturduğu iç değerlendirme raporumuzda görülmektedir. Araştırmalarda iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda bilimsel toplantılar/kongreler/çalıştaylar/paneller düzenlenmektedir (Bknz: egitim.mehmetakif.edu.tr )

Fakültemiz, geleceğe ve hayata hazırladığı öğretmen adaylarında; çağdaş, aydın, gelişimden yana olan, araştırıcı ve sorgulayan, sosyal ve kültürel/etik değerleri benimsemiş olma ve mesleğin getirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı, yeterliliği olan bir meslek elemanı olma özelliklerinin kazanılmış olmasını amaçlamıştır.

Bu amacı gerçekleştirirken; öğrenci odaklı bir yaklaşımdan hareketle, öğrenmeyi öğrenme, akademik destek, kişisel gelişim ve kariyer olanakları sunarak, Üniversitemiz yönetimi, iç ve dış paydaşlarımızla iç içe eğitim ve öğretim yaşamını tamamlamaya çalışarak geleceğe daha güvenle bakmak hedeflerimiz arasındadır. 

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları