.

Araştırma Yetkinliği

Fakültemizde 18.01.2021 yılı itibariyle toplam öğretim elemanı sayımız 116’dır. Unvanlara göre bu dağılım şu şekildedir; Profesör: 23, Doçent: 23, Doktor Öğretim Üyesi: 38, Öğretim Görevlisi: 13, Dr. Araştırma Görevlisi: 10, Araştırma Görevlisi: 9’dur (https://egitim.mehmetakif.edu.tr/akademik-personel/603/). Bu sayılarda profesör sayısındaki artış belirgindir. 

Fakültemizin 2020 yılında da TRDizin, SOBIAD, ProQuest, Index Copernicus bilimsel yayın endekslerinde taranmakta ve 57. sayısı yayım aşamasında olan araştırma dergisi bulunmaktadır. Fakülte dergimizin yayın kurulu üyeleri arasında kendi Fakültemize ek olarak farklı üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde de görev yapmakta olan 7 Profesör, 4 Doçent ve 2 Doktor Öğretim Üyesi yer almaktadır.

(Kanıt: https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları