.

Araştırma Kaynakları

2020 yılı sonunda Fakültemiz öğretim üyelerinin ve öğretim elemanlarının proje performanslarını ve akademik ürünlerini değerlendirmek amacıyla bir anket hazırlanmıştır. Fakültemiz genelinde uygulanan ankete 38 öğretim üyesi/öğretim elemanı yanıt vermiştir. Bu anket sonuçlarına göre fakültemiz akademik personelimizin proje ve yayın faaliyetleri aşağıdaki şekilde sunulmuştur. Ayrıca Fakülte bazında yayın faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla teşvik başvurularına ilişkin özet bilgiler de rapora eklenmiştir.

Bölümlere Göre Dağılım

Bölüm bazında bakıldığında, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü ve Eğitim Bilimleri Bölümünde yer alan öğretim üyelerinin AR-GE faaliyetlerinin %50’sinden fazlasını yürüttükleri gözükmektedir. Bu bölümleri sırasıyla Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü ve diğer bölümler takip etmektedir. Aşağıdaki tabloda AR-Ge çalışmalarına katılan öğretim üyelerinin sayısı ve yüzdeleri bölüm bazında yer almaktadır.

 AR-GE Çalışmalarına Katılan Öğretim Elemanlarının Bölüm Bazında  Dağılımları

Bölümler

f

%

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

4

10

Eğitim Bilimleri Bölümü

10

26

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

6

15

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

10

26

Temel Eğitim Bölümü

3

8

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

6

15

 

Araştırma Kaynakları

Fakültemiz bünyesinde AR-GE çalışmaları için ulusal ve uluslararası kaynaklardan sağlanan toplam bütçe 505.509,00 TL ve  492.188,00 €'dur. Bu bütçenin  fakültede 2008 yılından beri araştırma için kullanılan en büyük miktar olduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca daha önceki yıllar ile karşılaştırıldığında fakülte de gerçekleştirilen proje sayısındaki ciddi artış göze çarpmaktadır.

Anket sonuçlarına göre 2020 yılında fakültemizde AB projeleri, TÜBİTAK projeleri ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında çeşitli proje çalışmaları yürütülmüş ya da yürütülmektedir. Fakültemizde 2020 yılında öğretim üyelerimizin 18 farklı proje çalışması içerisinde olduğu görülmüştür. Proje çalışmalarının durumlarını gösteren grafik aşağıda yer almaktadır.

Fakültemizin akademik personelinin başvuru aşamasında olan, devam eden ve tamamlanan proje çalışmalarının hangi bölümlerde gerçekleştirildiği, proje türünün ne olduğu, projelerin bütçesi ve projelerin amacı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ayrıca kanıt oluşturmak amacıyla web sitesi var olan projelerin we adresleri de tabloya eklenmiştir.

 Fakültemizde Gerçekleştirilen Projeler

Bölüm

Proje Türü

Bütçe

Proje Durumu

Proje Amacı

Web Sitesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

AB projeleri

492.188€

Devam ediyor

1)Sürdürülebilir ekoloji

2)Stem

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

AB projeleri

406.000 Euro

Tamamlandı

1) Uulusal ve Avrupa gelenek ve kültürlerine ilişkin farkındalığını geliştirmek

2) Sanatı öğretim programlarında kullanmak

https://artseu.mehmetakif.edu.tr

Eğitim Bilimleri Bölümü

TÜBİTAK

ARDEB

 

Devam ediyor

Lisansüstü öğrencilerin bilimsel etik süreçleri etkileyen faktörlerin belirlenmesi

 

Temel Eğitim Bölümü

TÜBİTAK 2237-A

49.311 TL

Devam ediyor

Okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının erken matematik becerilerinin oyun temelli etkinliklerle geliştirmesi konusunda bilgi edinmesini ve deneyim yaşamasını sağlamak.

ercoyma.blogspot.com

Eğitim Bilimleri Bölümü

TÜBİTAK 2237-A

30.000TL

Tamamlandı

Nitelikli soru yazma

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TÜBİTAK

4004

75.000 TL

Tamamlandı

Bilimin yaygınlaştırılması, bilimsel okuryazarlık, öğretmen eğitimi

 

Eğitim Bilimleri Bölümü

TÜBİTAK

4004

105.734 TL

Başvuru aşamasında

Projede ortaokul öğrencilerinin disiplin kulüpleri, bilimsel, kültürel, sportif, sanatsal ve toplum yanlısı etkinlikler şeklinde sıralanabilen program dışı etkinliklere katılmaları hedeflenmektedir.

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

TÜBİTAK

4004

120.000 TL

Başvuru aşamasında

Doğa sanat ve bilim buluşması

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TÜBİTAK

4004

120000 TL

Tamamlandı

 

gelecekbenimelimdentut.weebly.com

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TÜBİTAK

4004

120000TL

Tamamlandı

Okul içi ve okul dışı öğrenme ortamlarında köy öğrencilerine bilim öğretimi

https://yedi24bilim.blogspot.com/

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Ulusal Kamu Projeleri

3.774.500TL

Devam ediyor

 

ciys.mehmetakif.edu.tr

Temel Eğitim Bölümü

BAP Projesi

489,28 TL

Tamamlandı

 

 

İlköğretim matematik öğretmenliği

Öğrenci Projeleri

 

Başvuru aşamasında

Öğretmenler için kaynak oluşturma

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Öğrenci Projeleri

900TL

Tamamlandı

Farklı türdeki matematik problemlerinde öğrenci başarısının incelenmesi

 

 

 

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 

 

 

Öğrenci Projeleri

 

 

 

 

4000TL

 

 

 

 

Devam ediyor

 

 

 

 

Oyunlarla matematik öğretimi

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Öğrenci Projeleri

4000TL

 

Devam ediyor

Matematik tarihi hikayeleri aracılığıyla matematik öğretimi

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Öğrenci Projeleri

4000TL

Devam ediyor

Hikayelerle matematik öğretimi

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Öğrenci Projeleri

4000TL

Devam ediyor

Matematik tarihi ile matematik öğretimi

 

Temel Eğitim

Öğrenci Projeleri

200 TL

Tamamlandı

İlkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin anahtar sözcük içeren ve içermeyen sözel problemlerdeki performanslarının incelenmesi.

 

 

 AB PROJELERİ:

1. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyesinin yer aldığı ve halen devam etmekte olan AB projesinin konusu sürdürülebilir ekoloji ve STEM ile alakalıdır. Projenin bütçesi 492.188€’dur.

2. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyesinin yer aldığı AB projesinin amacı, öğrencilerin Sanat aracılığıyla yerel, ulusal ve Avrupa gelenek ve kültürlerine ilişkin farkındalığını geliştirmek ve Sanatı öğretim programlarında kullanmaktır. Ortaklık, hem Ortak Kurumlar tarafından oluşturulan, teşvik edilen ve paylaşılan ve geniş kültürler arası parametrelere sahip ortak bir müfredat geliştirme programı ve Ortak Okullar ve Üniversite personeli için Sanatta işbirliğine dayalı bir sürekli mesleki gelişim programı (CPD) ortaya çıkaracaktır. Projenin bütçesi 406.000 Euro olarak belirtilmiştir.

Kanıt: https://artseu.mehmetakif.edu.tr


TÜBİTAK PROJELERİ:


a.      ARDEB Projeleri

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesinin yer aldığı ARDEB projesinin amacı lisansüstü öğrencilerin bilimsel etik süreçlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Bu çalışma lisansüstü öğrencilerinin etik süreçlerine etki eden birçok etkeni ortaya çıkaracaktır.  Proje halen devam etmektedir.

 b.      BİDEB Projeleri

2237-a Projeleri

1. Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesinin yer aldığı ve devam etmekte olan TÜBİTAK 2237-a projesinin amacı okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının erken matematik becerilerinin oyun temelli etkinliklerle geliştirmesi konusunda bilgi edinmesini ve deneyim yaşamasını sağlamaktır. Etkinliğin hedef kitlesini Türkiye’deki üniversitelerin eğitim fakültelerinde bulunan okul öncesi öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği lisans programlarının dördüncü sınıflarında öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Bu etkinlikte, okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarına, çocukların erken matematik becerilerini oyun temelli uygulamalar yoluyla destekleme konusunda bilgi ve deneyim kazandırmak amaçlanmaktadır.  Etkinlik kapsamında, matematik eğitimine dair oyun temelli etkinlikler çocuklarda matematiksel düşüncenin gelişim süreçleri dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Kanıt: https://ercoyma.blogspot.com/

2. Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesinin yer aldığı ve şu an tamamlanmış olan TÜBİTAK 2237-a projesinin amacı nitelikli soru yazma becerilerinin geliştirilmesidir. Bu proje ile öğretmenlerin nitelikli soru yazma süreçlerine katkılar sağlanmıştır.

  

2209-a Projeleri

Fakültemiz bazında 2020 yılı içerisinde lisans öğrencilerinin araştırmalarına kaynak sağlamak amacıyla TÜBİTAK 2209-a projeleri kapsamında 7 farklı proje çalışması yürütülmüştür. Projelerden bazılarına dair bilgiler şu şekildedir: İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğretim üyesinin yer aldığı ve tamamlamış olan 2209-a projesinin amacı farklı türdeki matematik problemlerinde öğrenci başarısının incelenmesidir. Proje öğrencilerin matematik problem türlerine göre öğrencilerin başarısının nasıl değiştiğini göstermiştir.  Temel Eğitim öğretim üyesinin yer aldığı tamamlanmış ve tamamlanmış olan 2209-a projesinin amacı ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin anahtar sözcük içeren ve içermeyen sözel problemlerdeki performanslarının incelenmesidir. Ayrıca,  İlköğretim matematik öğretmenliği öğretim üyesinin yer aldığı Öğretmenler için kaynak oluşturmayı amaçlayan 2209-a projesi başvuru aşamasındadır. Projelerle ilgili ayrıntılı bilgi için, yukarıda yer alan Fakültemizde Gerçekleştirilen Projeler başlıklı tablo incelenebilir.

 c.       BİTO Projeleri

TÜBİTAK Bilim ve Toplum başkanlığı tarafından sağlanan destekler doğrultusunda, fakültemizde TÜBİTAK 4004- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında 5 farklı proje çalışması gerçekleştirilmiştir. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri tarafından 2 farklı proje yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Bu bölüm dışında fakültemizin farklı bölümlerinden öğretim üyelerinin de etkinliklerinde yer aldığı ve tamamlanmış olan TÜBİTAK 4004 projelerinden birinin amacı bilimin yaygınlaştırılması, bilimsel okuryazarlık, öğretmen eğitimi üzerinedir. Projede yer alan okul içi etkinlikler üniversitenin Nanoteknoloji Laboratuvarı, Antropoloji Laboratuvarı ve Bilişim Laboratuvarlarında; okul dışı etkinlikler Burdur Gölü, Böcek Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Sagalassos Antik Kenti’nde; sanat ve drama etkinlikleri ise şehrin park ve bahçelerinde gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında başvuru aşamasında olan Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanının yer aldığı ve başvuru aşamasında olan projede, ortaokul öğrencilerinin disiplin kulüpleri, bilimsel, kültürel, sportif, sanatsal ve toplum yanlısı etkinlikler şeklinde sıralanabilen program dışı etkinliklere katılmaları hedeflenmektedir. Benzeri olarak, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyesinin yer aldığı ve başvuru aşamasında olan proje; doğa, sanat ve bilim buluşmasını konu edinmektedir. Fakültemiz BİTO’dan almış olduğu desteklerle, bölgemiz insanının ve öğrencilerinin bilimi öğrenmesine ve yaygınlaştırılmasına ciddi katkılarda bulunmuştur.

gelecekbenimelimdentut.weebly.com, https://yedi24bilim.blogspot.com/ 

BAP

Temel Eğitim Bölümü öğretim üyemiz tarafından tamamlanan bir adet BAP projesi mevcuttur. Bu proje tamamlanmış olup, fakültemiz öğretim üyemizin araştırma bütçesine 489,28 TL katkı getirmiştir.

 ULUSAL KAMU PROJELERİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi tarafından yürütülen proje, çiftlik izleme yönetim sistemini konu edinmektedir. Projenin bütçesi 3.774.500 TL olup, proje halen devam etmektedir. Projenin kanıtını gösteren web sitesi aşağıda yer almaktadır.

ciys.mehmetakif.edu.tr

 Fakültemiz Öğretim Elemanlarının 2020 Yılında Yayın Yaptığı Endeksler:

Yayın yapılan endeksler ve sayılar incelendiğinde SSCI ve AHCI kapsamında iki adet yayın yapıldığı, yayınlarının çoğunun ulusal dizinli dergilerde ve alan endeksli dergilerde yapıldığı görülmektedir. Kitap yazarlığı ve editörlüğü kapsamında ise öğretim elemanlarının  ciddi faaliyet içinde oldukları görülmektedir.

Fakültemiz öğretim üyelerinin ankete verdikleri yanıtlara göre SSCI ve AHCI kapsamında 2, Alan ve Uluslararası Endekslerde 26, TRDizin ve Ulusal Endekslerde 32, Uluslararası kitap çalışmalarında 21 ve Ulusal kitap çalışmalarında 9 yayın yaptıkları görülmüştür. Ayrıca, alan endekslerine göre öğretim üyelerinin görev yaptıkları bölümleri gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

 Öğretim Üyeleri/Elemanlarının Yaptıkları Yayınların Bölüm ve Endeks Bazında Dağılımları

Bölümler

Alan Endeksleri

SSCI ve AHCI

Alan ve Uluslararası

TRDizin ve Ulusal

Uluslararası Kitap

Ulusal Kitap

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 

6

5

1

 

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

7

9

9

3

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

 

2

1

4

2

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 

7

5

2

1

Temel Eğitim Bölümü

1

3

7

2

3

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

1

1

5

3

 

TOPLAM

2

26

32

21

9

 

Son olarak, Türkiye genelinde, DÜS raporlarına göre, 2018 yılında 1., 2019 yılında 2. olan Fakültemizin 2020 yayın performanslarını değerlendirmek için teşvik başvuruları değerlendirilmiştir. Buna göre, 12 Profesör, 11 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi; Toplamda 32 öğretim üyesi/elemanı teşvik komisyonuna başvuruda bulunmuştur. (Kanıt: Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları İcmal Listesi, 19/01/2021 dosyası) Ayrıca, başvuranlar arasında en fazla öğretim üyesinin yer aldığı bölüm (21 öğretim üyesi ile) Eğitim Bilimleri Bölümü olmuştur. 

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları