.

Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Değerlendirmesi

Covid-19 pandemisinden kaynaklı olarak Fakültemiz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi derslerini uzaktan eğitim yoluyla yürütmeye devam etmiştir. Uzaktan Eğitim yoluyla yürütülen derslerin izlenmesi ve değerlendirmesine yönelik Eğitim Fakültesi öğrencilerine anket yapılmıştır. Eğitim Fakültesi akademik birimlerinde 2020-2021 güz döneminde yapılan uzaktan eğitim değerlendirme anketine toplam 1266 öğrenci katılmıştır. Anketten çıkan sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde öğrencilerimiz, Fakültemiz uzaktan eğitim derslerinden memnun kalmışlardır. Derslerin süreleri, derslerin içerikleri, ek kaynakların yeterliliği, öğretim üyelerinin hazırlıklı oluşu, derslerin tekrar izlenebilirliği ve derslerin anlaşılabilirliği konularında öğrenci memnuniyeti yüksektir. Öğrencilerin memnuniyet oranlarının düşük olduğu konular ise derslerin verimliliği ve genel teknik sorunlardır. Ayrıca Fakültemiz öğrencileri dersi veren öğretim üyelerine kolaylıkla ulaşılabildiğini ve istediklerini sorabildiklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerimizin çoğunluğu MAKÜ Uzaktan Eğitim Sistemi’nden memnundur. Anket hakkındaki diğer detaylı bilgiler ise Ek-3’te yer almaktadır.

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları