.

Mezunlarla İlişkiler ve İstihdam Edilebilirlik

Üniversitemizin mezun değerlendirme anketi sonuçlarına https://mezun.mehmetakif.edu.tr/  adresinden ulaşılabilmektedir. Üniversitemiz “Mezun Araştırma Raporu”ndan elde edilen  Fakültemize ilişkin sonuçlar şu şekildedir.

Bir işte çalışıp çalışmadıkları’ sorusuna İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun olanlar arasında  yanıt verenlerin %78’i çalıştığını ve bunlardan %74’ü alanı ile ilgili bir alanda çalıştığını belirtmiştir. Resim-İş eğitiminden mezun olanların %66’sı bir işte çalıştıklarını ve %60’ı alanı ile ilgili bir işte çalıştığını belirtmiştir. Sınıf eğitiminden mezun olan ve anketi yanıtlayan 10 kişiden 6’sı bir işte çalıştığını ve bunların tamamının alanları ile ilgili bir işte çalıştıklarını ifade etmiştir. Okul öncesi öğretmenliği mezunu olup anketi yanıtlayan 30 kişinin %40’ı bir işte çalıştığını ve bunlardan %70’i alanları ile ilgili bir işte çalıştığını belirtmişlerdir. Müzik eğitimi bölümünden mezun olanlardan anketi yanıtlayan 12 kişiden % 91.7’si bir işte çalıştığını ve tamamı alanla ilgili işlerde çalıştığı ifade etmiştir. İlköğretim matematik öğretmenliği mezunu olanlardan %61.8’i bir işte çalıştığını ve tamamı çalıştığı alanın mezuniyet alanı olduğunu belirtmiştir. RPD alanından mezun olan 111 kişiden 87’si çalıştığını ve bunlardan 83 tanesi alanla ilgili bir işte çalıştığını ifade etmiştir.  Mezunlarımıza ilişkin diğer veriler EK 4’den incelenebilir. 


"Mezunlarımızın Dilinden: Bir Sevdadır Öğretmen Olmak" Adlı Etkinlik GörselleriMezunlarımız Öğrencileriyle Sesleniyor

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları