.

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme


Fakültemiz, akademik birimlerin öğrenci merkezli öğrenmeyi, öğretmeyi ve değerlendirmeyi gerçekleştirebilmek amacıyla düzenlediği derslik içi ve derslik dışı eğitim faaliyetlerini desteklemektedir. Akademik birimlerimiz Fakültemizin derslik, koridor, çok amaçlı salon, bahçe gibi fiziksel imkanlarını ve ortamlarını kullanarak ve aynı zamanda üniversitemizin çeşitli birimlerinden yararlanarak öğrenci merkezli eğitimler gerçekleştirmektedir.

 Fakülte Derslik Fiziki Yapısı

Derslik

Laboratuvar

Atölye

Etkinlik Salonu

Bireysel Çalgı Odası

Bireysel Çalışma Odası

Seminer Odası

61 Adet Derslik

1 Adet Kültürel Miras Sınıfı

1 Adet Uygulamalı Anaokulu

Fen Bilgisi Laboratuvarı

9 Adet Uygulama Atölyesi (Resim ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı)

2 Adet Yaratıcı – Drama Etkinlik Salonu

21 Adet Bireysel Çalışma Odası (Müzik Eğitimi Anabilim Dalı)

4 Adet Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bireysel Çalışma Odası

6 Adet Seminer ve Grup Çalışma Odası

Bilgisayar Laboratuvarı


 

Öğrenci merkezli eğitim-öğretim programlarının yürütülmesinde öğrencilerin, müfredata uygun olacak şekilde laboratuvar pratikleri, proje çalışmaları, saha uygulamaları, alan gezileri, sınıf içi sunumlar, drama ile katılım düzeyi artırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmalara ilişkin bazı linkler şöyledir: https://egitim.mehmetakif.edu.tr/duyurular https://www.mehmetakif.edu.tr/haber/507/maku-ogrencileri-huzurevi-sakinlerini-ziyaret-ettiler ; http://omernacibozkurt.meb.k12.tr/icerikler/bugun-gunlerden-kulturel-miras-sinifi-gezisi_7062712.html https://egitim.mehmetakif.edu.tr/duyuru/2040/fakueltemiz-fen-bilgisi-egitimi-anabilim-dali-bagyaka-ilkoegretim-okulunda Fakültemiz öğrencileri alanlarıyla ilgili kuramsal bilgi edinirken aynı zamanda mesleki anlamda görev ve sorumluluk kazanabilmeleri amacıyla; akademik sunum şeklindeki ödev çalışmaları, kısa süreli sınavlar, tasarım dersi kapsamında proje, materyal tasarımı gibi etkinliklerle değerlendirilmekte, eğitim ve öğretim sürecinde öğrencilerin aktif bir şekilde rol almaları sağlanmaktadır.

Fakültemiz öğrencileri öğrenci merkezli eğitimi aktif bir şekilde uygulamak amacıyla üniversitemizin farklı birimlerinden yararlanmaktadır. Burdur Gelişim Merkezi (https://burdurgelisim.mehmetakif.edu.tr) ve Kariyer Okulu (https://kariyerokulu.mehmetakif.edu.tr/) uygulamasıyla bireysel öğrenmelerini geliştirebilecekleri farklı eğitimlere katılabilmektedir. Burada aldığı eğitimler öğrencilerimizin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayabileceği düşünülen konuları içermekte, öğrencilerimizin donanımlarını zenginleştirmelerine olanak sağlamaktadır. Pandemi sürecinde de bu  tür faaliyetlere katılım artmıştır.

Pandemi öncesi ve pandemi sürecinde öğrencilerimiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren öğrenci topluluklarına yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda katılıma teşvik edilmişlerdir. Üniversitemiz bünyesinde faaliyetine devam eden birçok topluluk öğretim üyelerimizin danışmanlığında, öğrencilerimizin ilgi alanlarının gelişimine ve öğretmenliğe ilişkin uygulamalı sosyal projelere katılımına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

 Öğrenci Geri Bildirimleri (Ders-Öğretim Üyesi-Program-Genel Memnuniyet Anketleri, Talep ve Öneri Sistemleri)

Fakültemiz akademik birimlerinde yürütülen programların değerlendirilmesi amacıyla dönem sonlarında öğrencilere yönelik ders değerlendirme formları uygulanmaktadır. İç ve dış paydaşlardan alınan dönütler doğrultusunda değerlendirme sonuçları Anabilim Dallarımız ile paylaşılmakta ve kendilerinden Bölüm Öz Değerlendirmeleri talep edilerek “Fakültemiz  İç Değerlendirme Raporu'na yansıtılmaktadır. Fakültemizin programlarının eğitim-öğretim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaşmasıyla ilgili olarak öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğini, öğrencilere anket uygulayarak ölçen bir sistemi bulunmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfasında yıl bazında öğrenci memnuniyet araştırması sonuçları yer almaktadır (https://sgdb.mehmetakif.edu.tr/form/263/504/anket-sonuclari).

2019-2020 akademik yılı bahar dönemi ve 2020-2021 akademik yılı güz döneminde  fakültemiz akademik birimlerinde eğitim ve öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim sistemiyle yürütülmüştür. Bu nedenle öğrencilerimizin geri bildirimleri online anket ile toplanmıştır. 2020-2021 güz döneminde yapılan uzaktan eğitim değerlendirme anketine toplam 1266 öğrenci katılmıştır.  Ek 3’te yer verilen uzaktan eğitim değerlendirmesine göre Fakültemiz öğrencilerinin; derslerin süreleri, derslerin içerikleri, ek kaynakların yeterliliği, öğretim üyelerinin hazırlıklı oluşu, derslerin tekrar izlenebilirliği ve derslerin anlaşılabilirliği konularında öğrenci memnuniyeti yüksektir.

 Akademik Danışmanlık

Fakültemiz akademik birimlerinde öğrencilerimiz için eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere; ders yılı başlamadan önce, bölüm başkanlıklarının veya program koordinasyon başkanlıklarının önerisi dikkate alınarak “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi” (https://www.mehmetakif.edu.tr/upload/makuv5/0-form-18-22956246 ogrencidanismanligi.pdf ) hükümlerine göre  danışmanlar görevlendirilmiştir.

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları