.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı


Eğitimde ölçme ve değerlendirme anabilim dalı, Eğitim Bilimleri Bölümünde yer alan altı anabilim dalından biri olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Anabilim dalı bünyesinde 4 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi doktor ve bir araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Lisans düzeyinde Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme dersleri yürütülmektedir.