.

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı


Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında 5 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi doktor görev yapmaktadır. Lisans düzeyinde öğretmenlik meslek bilgisi dersleri yürütülmektedir. Lisansüstü düzeyde de yüksek lisans programı bulunmaktadır.

Anabilim Dalımızın amacı lisans ve lisansüstü eğitimleriyle ülke eğitim sisteminin ve toplumun gereksinim duyduğu araştıran, sorgulayan, kendini geliştiren, bilgisini paylaşan, insanlara değer veren, meslek etiğine saygılı öğretmen ve bilim insanları yetiştirmektir