.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Bölüm, 1998-1999 akademik yılından itibaren Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak faaliyetlerine başlamış, 2006 yılından itibaren de Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine bağlı olarak aktif öğrenci almaya ve lisans eğitimi vermeye devam etmektedir. Bölüm uzun yıllardır Yüksek Lisans programı ile öğrenci mezun etmektedir.

Bölümde Sosyal Bilgiler öğretmen adayları zorunlu olarak alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür dersleri almaktadır. Bu derslerin yanı sıra seçmeli olarak da alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür dersleri programda mevcuttur. Bölümde derslerin eğitim dili Türkçe’dir ve öğrenim süresi 4 yıldır. Öğretmen adayları, müfredat ve mezuniyet koşullarını başarıyla yerine getirerek Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak mezun olabilirler. Mezunlar, devlet ve özel kurumlar ile devlet ve özel üniversitelerin hazırlık okullarında öğretmen olarak çalışabilirler.

Bölümün akademik kadrosu 3 Profesör, 4 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi’nden oluşmaktadır.