.

Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Bölümümüz, 2021-2022 akademik yılından itibaren lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Bölümde ayrıca Tezli Yüksek Lisans programı da bulunmaktadır. Bölümde öğretim dili Türkçe’dir. Bölümün öğrenim süresi 4 yıldır.

Öğrenciler, program ve mezuniyet koşullarını başarıyla yerine getirdiklerinde Özel Eğitim Öğretmeni olarak mezun olabilirler. Mezunlar, MEB Özel Eğitim Okulları (Uygulama, Meslek), MEB Özel Eğitim Sınıfları (Anasınıfı, İlkokul, Ortaokul, Lise), MEB Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezleri, MEB Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde ve devlet/vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak çalışabilirler.

Bölümün akademik kadrosu bir profesör, iki doktor öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisinden oluşmaktadır.