.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim Dalı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri ilk kez 1998 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından açılmıştır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 1998-1999 öğretim yılında açılmıştır. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında lisans bölümüne ilk öğrencileri alınarak eğitime başlanmıştır. Bölümde halen iki yardımcı doçent, bir öğretim görevlisi ve üç araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümün temel amacı, bilgisayar ve diğer bilgi teknolojileri konusunda lisans eğitimi vererek ilk ve orta öğretime Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni yetiştirmektir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü mezunları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet ve özel statülü okullarda öğretmen, öğretim teknoloğu ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler.